Peru

Peru, 1934
From the book “Peru” of Martin Chambi and Juan-Manuel Castro Prieto.
Horsemen in the snow.

Pérou, 1934
Issu du livre “Peru” de Martin Chambi et Juan-Manuel Castro Prieto.
Cavalier dans la neige.

Martin Chambi / VU Distribution

Deja un comentario